FAALİYET ALANLARI

Nasıl Çalışıyoruz

“Projeleri kimi zaman arazi aşamasında, kimi zaman mimari süreçleri tamamlanmış pazarlama ve satış faaliyetlerinin başlangıç aşamasında devralırız. Çalışma süreçlerimiz inşaat firmalarının ihtiyaçlarına göre başlar ve şekillenir.

Bir projeyi geliştiricisi, mimarı ve pazarlama ekibinin hayallerindeki gibi hayata geçirip, içinde yaşayacağı kitlelerle buluşacağı teslim anına kadar tüm evrelerinde sahipleniriz. Projeyi geliştirir, pazarlama ve satış stratejilerini belirler ve başarıyla satışlarını tamamlayıp, bu hayali gerçek sahiplerine teslim ederiz.

Mimari Projenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

 • Arazi aşamasında devralınan projelerin mimari ekiplerle beraber geliştirilmesi,
 • Mimari projelere satışa uygun konsept yüklenmesi,
 • Mimari projenin satışa uygunluğunun değerlendirilmesi ve görüşlerin raporlanması,
 • Net-brüt hesaplarının incelenmesi,
 • Bağımsız bölüm planlarının incelenmesi ve satış görüşlerinin raporlanması,
 • Proje daire dağılım tablolarının oluşturulması,
 • Satışa katkı sağlayacak, yaşamı özendirecek ve projedeki dairelere şerefiye sağlayacak nitelikte peyzaj mimarisinin planlanması.

Hedef Kitle ve Lokasyon Analizi

 • Lokasyon analizi,
 • Rakip projeler analizi,
 • Projeye uygun hedef kitlenin belirlenmesi,
 • Proje uygun tüm alıcıların değerlendirilmesi,
 • Nitelikleri belirlenen hedef kitleye uygun dataların temini,
 • Yabancı alıcı hedef kitlesinin belirlenmesi.

Pazarlama Faaliyetleri

 • Projenin markalaştırma çalışmalarının yönetilmesi
 • Tüm görselleştirme, maket, tanıtım filmi gibi pazarlama argümanlarının yapım çalışmalarının yönetilmesi,
 • Ajans seçimi, konkur süreçleri ve reklam faaliyetlerinin tamamının ( Kreatif ajans, medya satınalma, pr çalışmaları) yönetilmesi
 • Satış ofisi konseptinin geliştirilmesi,
 • Satışa katkı sağlayacak örnek daire tiplerinin belirlenmesi ve dekorasyon konseptlerinin geliştirilmesi,

Şerefiye, Fiyatlandırma ve Değerleme Çalışmaları

 • Tüm projenin en etkin ve en verimli kullanım analizinin yapılması,
 • Tüm blok ve dairelerin şerefiye esaslarının belirlenmesi,
 • Tüm daire tiplerinin kat, konum, metrekare ve şerefiye esasına göre fiyat çalışmalarının yapılması.

Basın Lansmanı ve PR Çalışmalarının Yürütülmesi

 • Pr ajansı ile beraber tüm basında yer alma süreçlerinin planlanması,
 • Basın Lansmanı organizasyonun planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Projenin tüm süreçlerine göre ayrı ayrı basında yer alacak basın bültenlerinin haber içeriklerinin oluşturulması, Proje sözcüsünün tüm röportaj süreçlerinin planlanması,
 • Sosyal medya temsilcileri ile (bloggerlar, influencerlar vb) ile proje hakkında toplumda algı ve etki uyandırma hakkındaki dijital platformlardaki çalışmaların yönetilmesi,
 • Tüm sosyal medya süreçlerinin doğru ve etkin planlanması ve yönetimi,

Satış Faaliyetleri

 • Her bir bağımsız bölümün konum, manzara, mimari plan, büyüklük, cephe yönü vb. özeliklerinin belirlenmesi ve bu esaslara göre nihai satış fiyatlarının oluşturulması,
 • Satış kampanyaları ve alternatifli ödeme planlarının oluşturulması,
 • Satış ekibinin kurulması ve eğitim süreci,
 • CRM sisteminin kurulması ve eğitim süreçlerinin yönetilmesi,
 • Bölge projelerinin analizi ve pazara göre projemizi konumlandırma çalışmaları,
 • Satış ciro, adet ve metrekare hedeflerinin belirlenmesi ve tüm satış sürecine dair projeksiyonun raporlanması
 • Ön satış sürecinde belirlenen VIP müşterilerin değerlendirilmesi ve satışların yapılması,
 • Tüm lansman dönemi ve sonrası satış sürecinin yönetilmesi,
 • Günlük ve haftalık satış analizleri ve raporlamaları,
 • Satış dönemi süresince rutin olarak satış ekibi eğitimlerinin güncellenmesi,
 • Satış hedef cirolarının tutturulması için projeksiyona uygun süreçlerde satış fiyatları zam stratejilerinin belirlenmesi,
 • Dönemsel satış ve ödeme kampanyalarının süreçlere göre güncellenmesi çalışmaları

Satış Sonrası Hizmetler

 • Satış sonrası hizmetler departmanının kurulması ve eğitimleri,
 • Satışların muhasebeleştirilmesi ve kapatılması,
 • Noter ve tapu süreçlerinin yönetilmesi,
 • Teslim süreçlerinin planlanması,
 • Proje departmanı sorumluları ile beraber teslim süreçlerinin yürütülmesi.

Ticari Ünite Satışları

 • Ticari projelerin geliştirilmesi,
 • Ticari proje hedef pazar çalışmaları,
 • Ticari proje karmasının oluşturulması,
 • Projelerde ofis-mağaza ticari ünitelerin ihtiyaca göre mimari olarak planlanması,
 • Ticari projeler satış ve pazarlama organizasyonunun yönetimi.

EmlakKonutGYO Proje Daire Başkanlığı Süreçleri

 • Proje renderlarının mimari ve peyzaj projelerine uygunluğu onaylarının alınması,
 • Proje maketinin mimari ve peyzaj projelerine uygunluğu onaylarının alınması,
 • Proje tanıtım filmi veya reklam filminde kullanılan proje görsellerinin projenin cephe, peyzaj, konsept gibi öğeleri göz önünde bulundurularak mimariye uygunluğu onayının alınması.

EmlakKonutGYO Pazarlama Daire Başkanlığı Süreçleri

 • Emlak Konut Gyo tarafından yaptırılan ekpertiz fiyat çalışmalarının incelenmesi ve görüşlerin Emlak Konut Gyo pazarlama departmanı ile paylaşılması,
 • Daire bağımsız bölüm numaraları, metrekareleri, tahsisli alanları ve fiyatlarını içeren ‘ÇARŞAF’ listelerin oluşturulması ve Emlak Konut Gyo Pazarlama Daire Başkanlığı ile paylaşılıp gerekli onayların alınması ve ilgili süreçlerinin yürütülmesi,
 • Projenin ödeme planı alternatiflerinin oluşturulması, banka kredi şartları ve oranların belirlenmesi ve Emlak Konut Gyo Pazarlanma Daire Başkanlığı’nın onayının alınması,
 • Emlak Konut Gyo ‘CRM’ sistemin satış ofislerine kurulumu ve eğitim sürecinin planlanması,
 • Satış süreci içerisinde Emlak Konut Gyo ile satış, daire değişikliği, iptal ve iade, devirlerle ilgili Pazarlama Daire Başkanlığı onay süreçlerinin yürütülmesi.

EmlakKonutGYO Basın Müşavirliği Süreçleri

 • Projelerin tüm kreatif reklamlarının ( tv, gazete, internet, radyo…vb) Emlak Konut Gyo onay süreçlerinin yürütülmesi,
 • Proje reklam medya planlamasının onayının alınması,
 • Proje kataloğunun onayının alınması,
 • Proje web sitesinin onayının alınması,
 • Projeye ait görsel kullanılacak tüm baskılı reklam ve pazarlama argümanlarının onayının alınması,
 • Proje Basın Lansmanı içeriği, konuşma metinleri, görsel sunumlar ve lansmanda yer alacak tüm baskılı evrak ve basın bültenlerinin Emlak Konut Gyo’dan onaylarının alınması,
 • Lansman sonrası ileri ki süreçlerde projeye dair yapılacak tüm reklam ve pr çalışmalarının Emlak Konut Gyo Basın Müşavirliği onay süreçlerinin takibi ve yürütülmesi.

EmlakKonutGYO Mali İşler Daire Başkanlığı Süreçleri

 • Emlak Konut Gyo hesaplarına müşteriler tarafından yapılan ödemelerin bilgilerinin alınması,
 • Geciken ödemeler takibi konusunda EmlakKonutGyo Mali İşler Daire Başkanlığı ile ilgili süreçlerin birlikte yönetimi.

EmlakKonutGYO Ticari Gayrımenkul İhale Süreç Yönetimi

 • Emlak Konut Gyo projelerinde yer alan ticari gayrimenkullerin ihale usulü ile satış organizasyonunun planlanması,
 • Muhammen bedellerin belirlenmesi,
 • İhale evraklarının hazırlanması,
 • İhale günü açık arttırma organizasyonun yapılması,
 • İhale sonrası alıcıların Emlak Konut Gyo ile ilişkilerinin yönetimi,
 • Yedek listelerin oluşturulması ve 1.alıcıların iptali durumunda yedeklerin alımları ile ilgili süreç yönetimi.